ترکیبی (تکواندو،ژیمناستیک،آمادگی جسمانی،دفاع شخصی) - ویژه آقایان

ترکیبی شامل تکواندو(کیوروگی٫پومسه٫هان مادانگ)،ژیمناستیک،آمادگی جسمانی،دفاع شخصی،آموزش سلاح های سرد می باشد.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,800,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/4/5
کد دوره : r297153648 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/4/1 تاریخ پایان دوره : 1398/4/31
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

ترکیبی (تکواندو،ژیمناستیک،آمادگی جسمانی،دفاع شخصی) - ویژه آقایان
محل برگزاری
مدرسان