بوکس (ویژه بانوان)

هزینه ثبت نام در دوره: 2,000,000 ریال

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/6/17
تاریخ شروع دوره : 1398/6/1 تاریخ پایان دوره : 1398/6/31
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

بوکس (ویژه بانوان)
نام محل برگزاری
مدرسان