ترکیبی (تکواندو - ژیمناستیک - آمادگی جسمانی - دفاع شخصی) - ویژه آقایان

هزینه ثبت نام در دوره: 1,800,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/19
کد دوره : r623701489 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/5/1 تاریخ پایان دوره : 1398/5/31
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

ترکیبی (تکواندو - ژیمناستیک - آمادگی جسمانی - دفاع شخصی) - ویژه آقایان
محل برگزاری
مدرسان