پیلاتس (ویژه بانوان ) - روز های فرد

قابل ذکر است این کلاس در روزهای فرد (یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه) برگزار می شود.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,400,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/6/17
کد دوره : r628390174 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/6/1 تاریخ پایان دوره : 1398/6/31
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

پیلاتس (ویژه بانوان ) - روز های فرد
محل برگزاری
مدرسان