پیلاتس (ویژه بانوان ) - روز های فرد

قابل ذکر است این کلاس در روزهای فرد (یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه) برگزار می شود.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,400,000 ریال

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/6/17
تاریخ شروع دوره : 1398/6/1 تاریخ پایان دوره : 1398/6/31
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

پیلاتس (ویژه بانوان ) - روز های فرد
نام محل برگزاری
مدرسان