آموزش کیک بوکسینگ

هزینه دوره 145 هزار تومان می باشد که در خود باشگاه دریافت می گردد. داشتن بیمه ورزشی الزامی می باشد.

  • ظرفیت: 15
  • هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
  • هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
  • حد نصاب: 5
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : ثبت نام بسته شده است

آموزش کیک بوکسینگ

آموزش کیک بوکسینگ

تاریخ ثبت : 1397/10/10 کد دوره : r712638059
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/01 تاریخ پایان دوره : 1397/11/28

آمادگی جسمانی

دستکش بوکس - لثه - باند بوکس - کلاه مخصوص - ساق بند - لباس مخصوص

دفاع از خود - به دست آوردن آمادگی جسمانی

نحوه مبارزه - تکنیک های کیک بوکسینگ