ورزش های سنتی ایرانی - ویژه بانوان

کلاس های شنبه در ساعت 12-11 برگزار می شود .
هزینه ثبت نام در دوره: 1,400,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/4/10
کد دوره : r897045362 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/4/1 تاریخ پایان دوره : 1398/4/31
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

ورزش های سنتی ایرانی - ویژه بانوان
محل برگزاری
مدرسان