ترکیبی (پیلاتس-فیتنس-استپ-هوازی) - ویژه بانوان

هزینه ثبت نام در دوره: 1,400,000 ریال
ظرفیت: 20 حد نصاب: 5
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/4/10
کد دوره : r958602174 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/4/1 تاریخ پایان دوره : 1398/4/31
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

ترکیبی (پیلاتس-فیتنس-استپ-هوازی) - ویژه بانوان
محل برگزاری
مدرسان