ورزش سنتی ایرانی

لازم به ذکر است کلاس روزهای شنبه در ساعت 11-12 برگزار میشود.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,400,000 ریال

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/19
تاریخ شروع دوره : 1398/5/1 تاریخ پایان دوره : 1398/5/31
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

ورزش سنتی ایرانی
نام محل برگزاری
مدرسان