ورزش سنتی ایرانی

لازم به ذکر است کلاس روزهای شنبه در ساعت 11-12 برگزار میشود.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,400,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/19
کد دوره : r974180635 نوع دوره : دوره های آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/5/1 تاریخ پایان دوره : 1398/5/31
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

ورزش سنتی ایرانی
محل برگزاری
مدرسان