دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1398/6/1 چربیسوزی ( ویژه بانوان )

دوره آموزشی یک ماهه، ویژه بانوان می باشد.

تاریخ شروع: 1398/6/1 بوکس (ویژه بانوان)

تاریخ شروع: 1398/6/1 پیلاتس ( ویژه بانوان ) - روز های زوج

قابل ذکر است که این کلاس در روز های زوج ( شنبه- دوشنبه- چهارشنبه) برگزار می شود.

تاریخ شروع: 1398/6/1 پیلاتس (ویژه بانوان ) - روز های فرد

قابل ذکر است این کلاس در روزهای فرد (یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه) برگزار می شود.

تاریخ شروع: 1398/6/1 یوگا ( ویژه بانوان )

تاریخ شروع: 1398/6/1 جوجیتسو ( ویژه بانوان )

تاریخ شروع: 1398/6/1 TRX (ویژه بانوان ) - روز های زوج

قابل ذکر است این کلاس در روزهای زوج (شنبه-دوشنبه-چهارشنبه) برگزار میشود.

تاریخ شروع: 1398/6/1 TRX ( ویژه بانوان ) - روز های فرد

قابل ذکر است که این کلاس در روزهای فرد (یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه) برگزار خواهد شد.

تاریخ شروع: 1398/6/1 تکواندو (ویژه بانوان)