چربیسوزی ( ویژه بانوان )

دوره آموزشی یک ماهه، ویژه بانوان می باشد.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,400,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/6/17
تاریخ شروع دوره : 1398/6/1
تاریخ پایان دوره : 1398/6/31
نوع دوره : دوره حضوری
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

چربیسوزی ( ویژه بانوان )
نام محل برگزاری