بوکس (ویژه بانوان)

هزینه ثبت نام در دوره: 2,000,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/6/17
تاریخ شروع دوره : 1398/6/1
تاریخ پایان دوره : 1398/6/31
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

بوکس (ویژه بانوان)
نام محل برگزاری
مدرسان