فیتنس رزمی

هزینه ثبت نام در دوره: 10,000,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1399/8/6
تاریخ شروع دوره : 1399/8/20
تاریخ پایان دوره : 1399/9/30
نوع دوره : دوره حضوری
پیش نیاز :

نیازی ندارد

وسایل مورد نیاز :

لباس ورزشی راحت

اهداف :

سلامتی و تناسب اندام و بیزینس ورزشی

مفاد درسی :

آموزش کیک بوکسینگ و فیتنس رزمی

فیتنس رزمی
نام محل برگزاری