دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1399/8/20 فیتنس رزمی

تاریخ شروع: 1399/5/16 دوره مقدماتی راگبی

تاریخ شروع: 1398/12/21 تست

تاریخ شروع: 1398/12/20 تست

تاریخ شروع: 1398/12/21 آموزش آنلاین دفاع شخصی

روزهای زوج از ساعت 18:00 تا 19:00

تاریخ شروع: 1398/6/1 چربیسوزی ( ویژه بانوان )

دوره آموزشی یک ماهه، ویژه بانوان می باشد.

تاریخ شروع: 1398/6/1 بوکس (ویژه بانوان)

تاریخ شروع: 1398/6/1 پیلاتس ( ویژه بانوان ) - روز های زوج

قابل ذکر است که این کلاس در روز های زوج ( شنبه- دوشنبه- چهارشنبه) برگزار می شود.

تاریخ شروع: 1398/6/1 پیلاتس (ویژه بانوان ) - روز های فرد

قابل ذکر است این کلاس در روزهای فرد (یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه) برگزار می شود.