دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1398/3/26 پیلاتس (ویژه بانوان)

این دوره ویژه بانوان یک ماهه می باشد.. این دوره در روزهای (شنبه دوشنبه چهارشنبه) ساعت 10 الی 11 و روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 تا 17:30 برگزار میگردد.

تاریخ شروع: 1397/11/1 آموزش کیک بوکسینگ

هزینه دوره 145 هزار تومان می باشد که در خود باشگاه دریافت می گردد. داشتن بیمه ورزشی الزامی می باشد.