دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1398/6/1 یوگا ( ویژه بانوان )

تاریخ شروع: 1398/6/1 جوجیتسو ( ویژه بانوان )

تاریخ شروع: 1398/6/1 TRX (ویژه بانوان ) - روز های زوج

قابل ذکر است این کلاس در روزهای زوج (شنبه-دوشنبه-چهارشنبه) برگزار میشود.

تاریخ شروع: 1398/6/1 TRX ( ویژه بانوان ) - روز های فرد

قابل ذکر است که این کلاس در روزهای فرد (یکشنبه-سه شنبه-پنج شنبه) برگزار خواهد شد.

تاریخ شروع: 1398/6/1 تکواندو (ویژه بانوان)

تاریخ شروع: 1398/6/1 کاراته (ویژه بانوان)

تاریخ شروع: 1398/6/1 جوجیتسو (ویژه کودکان - دختران)

تاریخ شروع: 1398/6/1 ژیمناستیک ( ویژه بانوان )

تاریخ شروع: 1398/6/1 حرکات ریتمیک (ویژه بانوان )