مربی درجه یک و ممتاز کشور

فرهاد طاوسی

فرهاد طاوسی
تخصص ها: شیهان - دان 7 - کاراته سبک کیو کوشین

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

مسعود عباسی
مربی و داور رسمی فدراسیون
کوروش بوند
مربی و داور رسمی فدراسیون تکواندو و مربی امادگی جسمانی
امیرعباس طباطبایی
مربی درجه یک و داور بین المللی