مربی

سارا فراهانی

سارا فراهانی
تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

مسعود عباسی
مربی و داور رسمی فدراسیون
کوروش بوند
مربی و داور رسمی فدراسیون تکواندو و مربی امادگی جسمانی
امیرعباس طباطبایی
مربی درجه یک و داور بین المللی