مربی و داور رسمی فدراسیون

مسعود عباسی

مسعود عباسی
تخصص ها: آموزش مدرن دفاع دور و نزدیک

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

مسعود عباسی
مربی و داور رسمی فدراسیون
کوروش بوند
مربی و داور رسمی فدراسیون تکواندو و مربی امادگی جسمانی
امیرعباس طباطبایی
مربی درجه یک و داور بین المللی