فرزانه جعفرزادگان

مربی
فرزانه جعفرزادگان

تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

فرهاد طاوسی
مربی درجه یک و ممتاز کشور